چشم انداز مجموعه

چشم انداز ما تبدیل شدن به موسسه فرهنگی سرآمدی می باشد که تربیت دختران در آن با معیار ارزش های زیر است

زندگی و یادگیری مستمر و شادی بخش در کنار یکدیگر
پژوهشگری، خلاقیت و نوآوری در حوضه ها مختلف
تلاش و پشتکار مداوم و ایستادگی در برابر مشکلات
زیستن با حفظ هویت ملی و کرامت انسانی

رسالت مجتمع

فراهم آوردن بستری مناسب به منظور پیشتازی در آموزش و پیشرو بودن در پرورش به طوری که همه استعداد های بالقوه دانش آموز شکوفا گردد و انسان هایی در آن تربیت شوند که پایه گذار جامعه ای سالم و صالح باشد تا آینده ای روشن برای کشور عزیزمان بسازند