تماس با ما

دبیرستان دوره دوم
آدرس: کارگر شمالی، خیابان یازدهم، پلاک 62
تلفن: 88011978 - 88638613
سال تاسیس: 1375
ایمیل: Reyhaneschool@gmail.com
دبیرستان دوره اول
آدرس: بزرگراه کردستان، خیابان27 غربی، بیست متری دوم، نبش 28، پلاک 24
تلفن: 88002121 - 88012121
سال تاسیس: 1397
ایمیل: Reyhaneschool@gmail.com
پیش دبستان و دبستان
آدرس: خیابان کارگر شمالی، خیابان دوازدهم، پلاک 21
تلفن: 88000984 - 88337363
سال تاسیس: 1394
ایمیل: Reyhaneschool@gmail.com