دبیرستان دوره اول دخترانه ریحانه الرسول (س)

هر کس تخصصی دارد تعلیم و تربیت تخصص ماست.

خدمات آموزشی و پژوهشی دبیرستان دوره اول ریحانه الرسول (س)

  • ساعات فوق برنامه آموزشی و مهارتی
  • برگزاری آزمون های جامع با موسسات معتبر جهت سنجش توانممندی علمی دانش آموزان
  • هدایت تحصیلی دانش آموزان جهت دستیابی به اهداف علمی و حرفه ای خود
  • اجرای سمینار های علمی، کلاس های ریاضی خلاق، تفکر، نجوم، خوشنویسی، تئاتر و قصه گویی
  • شرکت در مسابقات علمی داخلی و بین المللی ( کانگورو، IMC، خوارزمی، سازه ماکارونی، گلایدر، Brain Bee)
  • کارگاه های هدایت تحصیلی برای اوبیا و دانش آموزان
  • اجرای پروژه های علمی خلاقانه و نوآورانه
  • پیشبرد فرایند های آموزش با طرح درس های مبتنی بر اهداف کتب درسی
  • برگزاری کلاس های انگلیسی و فرانسه
  • اجرای نظام دو کارنامه ای مبتنی بر برنامه های ویژه آموزشی دبیرستان و برنامه رسمی آموزش و پرورشی