هر کس تخصصی دارد تعلیم و تربیت تخصص ماست

Best Clinic in Paris

خبرهای روز مدرسه

مراسم ها – جشن ها – ولادت ها و شهادت و خبرهای روز مدرسه
– وبینار آموزشی
– جلسه انجمن اولیا و مربیان
– آموزش کاشت سبزه نوروز

موفقیت ها

موفقیت های دانش آموزان در مسابقات فرهنگی هنری و ورزشی