متوسطه اول

هر کس تخصصی دارد،
تعلیم و تربیت، تخصص ماست.

مجتمع آموزسی ریحانه الرسول(س)

دبیرستان دوره اول ریحانه الرسول(س) در ده سال گذشته توانسته است رتبه های برتر مسابقات معتبر علمیِ ملی و بین امللی را از آن خود نماید.

خدمات آموزشی و پژوهشی (دبیرستان دوره اول)

  • ساعات فوق برنامه آموزشی و مهارتی
  • برگزاری آزمون های جامع با موسسات معتبر جهت سنجش توانمندی علمی دانش آموزان
  • هدایت تحصیلی دانش آموزان جهت دستیابی به اهداف علمی و حرفه ای خود
  • اجرای سمینارهای علمی، کلاسهای ریاضی خلاق، تفکر، نجوم، خوشنویسی، تئاتر و قصه گویی
  • شرکت در مسابقات علمی داخلی و بین المللی (کانگورو، IMC، خوارزمی، سازه ماکارونی، گلايدر، Brain Bee)
  • کارگاههای هدایت تحصیلی جهت اولیا و دانش آموزان
  • اجرای پروژه های علمی خلاقانه و نوآورانه
  • پیشبرد فرایند آموزش با طرح درس های مبتنی بر اهداف کتب درسی
  • برگزاری کلاس های انگلیسی و فرانسه
  • اجرای نظام دو کارنامه ای مبتنی بر برنامه های ویژه آموزشی دبیرستان و برنامه رسمی آموزش و پرورش
خدمات آموزشی و پژوهشی متوسطه اول ریحانه الرسول(س)

افتخارات علمی دبیرستان دوره اول ریحانه الرسول(س) در
مسابقات علمی معتبر

دبیرستان دوره اول ریحانه الرسول(س) توانسته است در میادین معتبر علمی چون جشنواره خوارزمی، مسابقات IMC، آزمون های مرات و … رتبه های برتر را از آن خود نماید.

ورزشی
پژوهش
اردوها
محیط مدرسه