متوسطه دوم

مجتمع آموزشی ریحانه الرسول(س)


پیشتاز در آموزش
پیشرو در پرورش

سهم خانواده ریحانه الرسول(س) در 10 سال اخیر، از دانشگاه های برتر کشور، از مجموع 522 فارغ التحصیل، در نمودار زیر نشان داده شده است.

پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی
20%
شریف
6%
دانشگاه تهران
26%
شهید بهشتی
12%
امیر کبیر
8%

نتایج دبیرستان دوره دوم ریحانه الرسول(س) در
امتحانات نهایی

دبیرستان دوره دوم ریحانه الرسول(س) توانسته است در ده سال گذشته، رتبه ممتاز در سطح منطقه 6 را از آن خود نماید.

خدمات آموزشی و پژوهشی (دبیرستان دوره دوم)

 • ساعات فوق برنامه آموزشی و مهارتی برگزاری کلاسهای المپیاد
 • برگزاری اردوهای مطالعاتی در مدرسه با هدف آموزش اثر بخش
 • برگزاری آزمون های جامع در جهت تعمیق مطالب و آسیب شناسی فرایند یاددهی-یادگیری و اجرای نظام دو کارنامه ای (داخلی منطقه ای)
 • اجرای آزمون های استعدادسنجی و روان سنجی
 • برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی توسط مشاورین تحصیلی (آموزش روش مطالعه، مدیریت زمان، برنامه ریزی درسی)
 • اجرای سمینارهای علمی، کارگاه ریاضی خلاق، تفکر، نجوم و …
 • شرکت در مسابقات علمی داخلی و بین المللی (کانگورو، IMC، خوارزمی، سازه ماکارونی، گلایدر، Brain Bee)

خدمات پرورشی فرهنگی (دبیرستان دوره دوم)

 • شرکت دانش آموزان در جشنواره ها و مسابقات فرهنگی، ورزشی و …
 • برگزاری بازدیدهای علمی، فرهنگی، اردوهای زیارتی و سیاحتی و …
 • اجرای برنامه های هنری و ادبی در مناسبها برگزاری نشستهای فرهنگی، تربیتی و ادبی
 • ترویج فرهنگ کتابخوانی با برگزاری نمایشگاه کتاب
 • برگزاری بازارچه خیریه
 • برگزاری جشن فارغ التحصیلی، جشن سبزه، جشنواره بازیافت و …
 • برگزاری کارگاه های توسعه مهارتهای فردی و اجتماعی
 • آموزش خانواده با هدف پاسخگویی به نیازهای والدین
 • ارائه خدمات مشاوره ای روانشناختی
 • توسعه فعالیت شوراهای دانش آموزی با تشکیل گروههای محیط زیست، انجمن ادبی، هنری و …
 • ارائه کارنامه فعالیتهای فرهنگی مهارتی
 • برپایی جشن ستارگان
 • برگزاری کلاسهای آشنایی با مشاغل و کارآفرینی
 • تشويق و تقدیر از برگزیدگان مسابقات علمی و فرهنگی و …
 • برنامه های پایش سلامتی و خودمراقبتی
مسابقات
فوق برنامه
اردوها
محیط مدرسه