مجموعه کامل سوالات امتحان نهایی دوازدهم:

لازم به ذکر می‌باشد که در هر سال تحصیلی، سه دوره امتحان نهایی در دی، خرداد و شهریور ماه برگزار می‌گردد.