دبیرستان دوره دوم دخترانه ریحانه الرسول (س)

پیشتاز در آموزش پیشرو در پرورش

خدمات آموزشی و پژوهشی دبیرستان دوره دوم ریحانة‏الرسول (س)

 • ساعات آموزشی فوق برنامه به جهت افزایش ظرفیت مطالعاتی دانش‏آموزان
 • برگزاری اردوهای مطالعاتی برای پایه‏ی یازدهم و دوازدهم با هدف ارتقای سطح مسئولیت‏فردی برای دانش‏آموزان
 • برگزاری آزمونک‏های روزانه جهت سنجش مداوم و رفع اشکالات دانش‏آموزان در راستای ارتقای پیگیری و سختکوشی
 • دریافت مشاوره‏ی پیوسته در دو موضع بالینی و امور آموزشی توسط مشاورین مجرب
 • برگزاری کارگاه‏های هدایت تحصیلی برای اولیا و دانش‏آموزان
 • اجرای نظام دو کارنامه ای مبتنی بر برنامه های ویژه آموزشی دبیرستان و برنامه رسمی آموزش و پرورش
 • پیشبرد فرایند های آموزش با طرح درس های مبتنی بر اهداف کتب درسی
 • برگزاری آزمون های جامع با موسسات معتبر جهت سنجش توانمندی علمی دانش آموزان
 • اردوهای تفریحی در طول سال تحصیلی با هدف ارتقای کار گروهی و ایجاد رشد فکری در دانش‏آموزان
 • برگزاری دوره‏های المپیاد
 • آموزش دوره‏های سواد مالی ، پژوهش و دورها‏ی نرم‏افزار با هدف ایجاد مهارت‏های به‏روز و کاربردی
 • برگزاری کلاس‏های ورزشی مانند والیبال، بدمینتون و … با هدف رشد جسمانی و خویش‏بانی
Previous
Next